Google pro pracovní místa podrobně

Google Jobbox, SERP, logo a tlačítko Použít - existuje mnoho termínů a funkcí souvisejících s Google pro pracovní místa. Na této stránce se můžete podrobně seznámit s jednotlivými pojmy. Zde můžete rychle vyhledávat pojmy nebo objevovat nové, možná dosud neznámé funkce aplikace Google pro pracovní místa.

Jobbox Google

Jobbox Google najdete na první stránce výsledků vyhledávání (SERP) v běžném vyhledávání Google. Ve většině případů se schránka úloh Google zobrazuje jako první organický výsledek vyhledávání. Pole s nabídkou práce se však zobrazí pouze v případě, že Google rozpozná, že se jedná o vyhledávání práce. Vyhledávací dotazy, jako je například "práce zdravotnického asistenta", vedou k zobrazení služby Google Jobbox.

Jobbox Google poznáte podle modré značky s nápisem"volná pracovní místa" a doplňkem"v blízkosti ...".

Jobbox Google je však pouze vstupním bodem do služby Google for Jobs a obsahuje pouze omezené funkce. Zobrazí se například pouze tři úlohy a pouze vybrané možnosti filtru. Celé vyhledávání pracovních nabídek otevřete kliknutím na modrý titulek.

Die Google Jobbox ist der Einstieg zu Google for Jobs und wird auf der SEPR Seite eingeblendet.
Die Google Jobbox ist der Einstieg zu Google for Jobs und wird auf der SEPR Seite eingeblendet.

Vyhledávání pracovních míst na

Při vyhledávání pracovních nabídek se někdy nad polem Google Jobbox zobrazuje banner s příslušnými nabídkami práce. Většinou jsou zde propojeny velké pracovní portály nebo portály zaměřené na konkrétní odvětví. Tento banner se však nezobrazuje vždy.

Google schlägt bei der Jobsuche manchmal bestimmte Jobportale vor.
Google schlägt bei der Jobsuche manchmal bestimmte Jobportale vor.

SERP Stránka s výsledky vyhledávání

SERP je zkratka pro Search Engine Result Page, tedy stránku s výsledky vyhledávání. Jedná se o stránku, na které vyhledávač, například Google, zobrazuje výsledky.

Beispiel einer Google SERP (Suchergebnisseite)
Beispiel einer Google SERP (Suchergebnisseite)

Google pro pracovní místa

Teprve po kliknutí na pole s nabídkou práce Google se otevře služba Google for Jobs se všemi svými funkcemi. Je zajímavé, že neexistuje žádný přímý odkaz na otevření služby Google for Jobs. Cesta vždy vede přes běžné webové vyhledávání. Vyhledávač pracovních nabídek je rozdělen do následujících oblastí:

 • Volné vyhledávání textu

 • Filtr

 • Seznam pracovních míst

 • Podrobnosti o práci

Die Bereiche von Google for Jobs in der Übersicht
Die Bereiche von Google for Jobs in der Übersicht

Bezplatné textové vyhledávání práce

Google for Jobs umožňuje vyhledávat vhodné pracovní inzeráty pomocí volného textového vyhledávání. K tomuto účelu lze použít vyhledávací pole v horní části. Zvláštní funkcí je, že Google automaticky vztahuje vyhledávání k aktuálnímu regionu. To poznáte podle malého doplňku pod vyhledáváním. V tomto případě "Šlesvicko-Holštýnsko". Google rozpozná aktuální polohu například podle IP adresy.

Über eine Freitext-Suche kann bei Google for Jobs einfach nach Stellenanzeigen gesucht werden.
Über eine Freitext-Suche kann bei Google for Jobs einfach nach Stellenanzeigen gesucht werden.

Pokud Google nerozpozná správnou lokalitu nebo pokud chcete vyhledat konkrétně jinou lokalitu, můžete jednoduše zadat lokalitu do volného textu vyhledávání, například "arzthelfer job hamburg". I zde nyní Google automaticky rozpoznává, že je třeba hledat pracovní místa v okolí Hamburku.

Über die Freitext-Suche lässt sich bei Google for Jobs explizit ein Ort angeben.
Über die Freitext-Suche lässt sich bei Google for Jobs explizit ein Ort angeben.

Filtr

Kromě volného textového vyhledávání je možné použít také filtry pro další omezení výsledků vyhledávání. K tomuto účelu jsou k dispozici následující filtry

 • Umístění

 • Datum zveřejnění

 • Typ

 • Zaměstnavatel

Pomocí filtru polohy lze výsledky omezit buď na okruh, nebo na konkrétní města. Výběr městských filtrů je dynamický a závisí na vyhledávacích dotazech i na již nastavených filtrech.

Über den Standort Filter lassen sich die Suchergebnisse auf einen Radius oder bestimmte Städte filtern.
Über den Standort Filter lassen sich die Suchergebnisse auf einen Radius oder bestimmte Städte filtern.

Pomocí filtru data lze inzeráty pracovních nabídek filtrovat podle jejich aktuálnosti. Uchazeči tak vidí, která pracovní místa byla právě zveřejněna, a stále mají velkou šanci být mezi prvními uchazeči.

Über den Datum Filter lassen sich die Stellenangebote nach Aktualität filtern
Über den Datum Filter lassen sich die Stellenangebote nach Aktualität filtern

Filtr typů (typ zaměstnání) umožňuje snadno filtrovat nabídky práce podle určitých typů zaměstnání. Typickým filtrem jsou zde pracovní místa na částečný nebo plný úvazek, ale můžete filtrovat i stáže. Pokud v aktuálních výsledcích vyhledávání nejsou žádné vhodné nabídky, filtry se deaktivují.

Über den Anstellungsart Filter kann einfach nach Vollzeit oder Teilzeit Jobs gefiltert werden.
Über den Anstellungsart Filter kann einfach nach Vollzeit oder Teilzeit Jobs gefiltert werden.

Pomocí filtru zaměstnavatelů můžete filtrovat konkrétně své oblíbené zaměstnavatele. Zobrazení zaměstnavatelů závisí na volném textovém vyhledávání.

Über den Arbeitgeber Filter können Stellenangebote einfach nach den bevorzugten Arbeitgebern gefiltert werden.
Über den Arbeitgeber Filter können Stellenangebote einfach nach den bevorzugten Arbeitgebern gefiltert werden.

Po použití všech filtrů se tato skutečnost zobrazí také v zobrazení filtrů. Použité filtry lze opět zrušit pomocí tlačítka "x".

Über diese Schaltfläche lassen sich die aktiven Filter wieder zurücksetzen.
Über diese Schaltfläche lassen sich die aktiven Filter wieder zurücksetzen.

Seznam pracovních míst

V aplikaci Google pro pracovní nabídky se seznam pracovních nabídek zobrazuje pod filtry na levé straně. Jsou zde uvedeny všechny nabídky práce odpovídající aktuálnímu vyhledávání (volné textové vyhledávání včetně filtru).

V seznamu pracovních míst jsou přehledně uvedeny nejdůležitější informace o inzerátech.

Zahrnuty jsou

 • Logo nebo zástupný symbol pro logo společnosti

 • Název společnosti

 • Umístění

 • Zdroj inzerátu

 • Stáří inzerátu

 • Typ zaměstnání

 • Plat

V některých případech se informace zobrazí pouze v případě, že byly zadány. To platí pro druh zaměstnání a mzdu.

Posunutím na konec se načtou další vhodné úlohy. Po kliknutí na inzerát v seznamu se na pravé straně zobrazí další podrobnosti o inzerátu.

Google for Jobs Ergebnis Liste zeigt alle Suchergebnisse.
Google for Jobs Ergebnis Liste zeigt alle Suchergebnisse.

Stránka s podrobnostmi o práci

Na stránce Podrobnosti o práci se zobrazí podrobné informace o vybraném inzerátu. Zajímavé je, že všechny relevantní informace se zobrazují přímo v aplikaci Google for Jobs. Uživatel nemusí opustit Google.

Stránka má následující strukturu:

 • Název

 • Tlačítko Uložit a sdílet

 • Logo

 • Název společnosti

 • Umístění

 • Požádat o tlačítka / Použít tlačítka

 • Další informace

 • Popis práce

 • Recenze

 • Mapa s pokyny

 • Další odkazy

Titul, název společnosti, logo, stejně jako místo a další informace (stáří inzerátu, plat, typ zaměstnání) jsou totožné s informacemi v seznamu pracovních míst.

Die Google for Jobs Detailansicht enthält sämtliche Informationen zu einem Stellenangebot.
Die Google for Jobs Detailansicht enthält sämtliche Informationen zu einem Stellenangebot.

Funkce Uložit a Sdílet jsou velmi užitečné funkce pro zapamatování nebo odesílání jednotlivých pracovních inzerátů. Chcete-li použít funkci ukládání, musíte se přihlásit pomocí účtu Google.

Über die Funktion speichern oder teilen, ist es einfach möglich sich Stellenanzeigen für später zu merken.
Über die Funktion speichern oder teilen, ist es einfach möglich sich Stellenanzeigen für später zu merken.

Tlačítka pro podání přihlášky (nazývaná také tlačítko pro podání přihlášky Google for Jobs ) se nacházejí na stránce s podrobnostmi pod základními informacemi. Vždy je k dispozici alespoň jedno tlačítko, ale někdy jich je více. To souvisí se zdroji, prostřednictvím kterých se inzerát na pracovní pozici dostal do Googlu.

Popis práce se skládá z jednoduchého souvislého textu. V současné době Google neumožňuje prakticky žádné možnosti formátování inzerátů. Povoleny jsou pouze odstavce a seznamy s odrážkami.

Za popisem práce v textové podobě se zobrazí další volitelné prvky. Pokud má Google recenze pro společnost, která inzerát zveřejnila, a umělá inteligence (AI) odkaz vytvořila správně, zobrazí se také recenze.

Google for Jobs zeigt Bewertungen zum Arbeitgeber an.
Google for Jobs zeigt Bewertungen zum Arbeitgeber an.

Pokud je v inzerátu uvedena správná adresa, zobrazí se v podrobném zobrazení také mapa s místem výkonu práce. Pokud jste přihlášeni k účtu Google a sdílíte nebo máte uloženou svou aktuální polohu, zobrazí se také vzdálenost a doba cesty k zaměstnavateli.

Bei korrekt hinterlegter Adresse, zeigt Google for Jobs eine Landkarte an.
Bei korrekt hinterlegter Adresse, zeigt Google for Jobs eine Landkarte an.

Na závěr jsou uvedeny některé odkazy na zaměstnavatele. To, zda se zde odkazy zobrazují a které odkazy se zde zobrazují, závisí také na umělé inteligenci Google. Možné jsou tyto typy

 • Odkaz na webové stránky

 • Odkaz na další inzeráty společnosti

 • Zobrazení výsledků webového vyhledávání pro společnost

Google zeigt teilweise weiterführende Links zu Stellenanzeigen an.
Google zeigt teilweise weiterführende Links zu Stellenanzeigen an.

Logo / logo společnosti

Základní vlastností společnosti Google je jednotnost výsledků vyhledávání. To platí jak pro vyhledávání na webu, tak pro vyhledávání pracovních nabídek na Googlu. Argumentem pro to je, že výsledky by měly být srovnatelné a že důležitý je obsah, nikoli vizuální podněty. Logo společnosti je tak prakticky jedinou možností individualizace v aplikaci Google for Jobs.

Logo se zobrazuje v zobrazení seznamu i v podrobném zobrazení. Je důležité si uvědomit, že logo se zobrazuje pouze ve velmi malé velikosti. Loga s příliš velkým množstvím detailů jsou pak stěží čitelná. Doporučujeme použít zmenšenou verzi loga (např. favicon) - nejlépe bez písma.

Das Logo wird bei Google for Jobs in der Liste und in der Detail Ansicht eingefügt.
Das Logo wird bei Google for Jobs in der Liste und in der Detail Ansicht eingefügt.

Pokud není pro inzerát uloženo žádné logo, společnost Google vygeneruje zástupný symbol. Jedná se o barevný čtverec s prvním písmenem společnosti. Dalším důvodem, proč se logo nezobrazuje, je to, že jej Google dosud neindexoval nebo jej nespojil s danou společností. Další informace o přidání loga najdete v průvodci Google for Jobs. Pomocí našeho editoru můžete také snadno spravovat své inzeráty a související loga.

Falls kein Logo hinterlegt ist, oder das Logo von Google nicht verknüpft wurde, wird ein Platzhalter angezeigt.
Falls kein Logo hinterlegt ist, oder das Logo von Google nicht verknüpft wurde, wird ein Platzhalter angezeigt.

Zdroje

Google neustále vyhledává na internetu nové inzeráty s nabídkami práce. (Poznámka: Aby společnost Google inzerát uznala, musí být splněny zvláštní požadavky. Více informací najdete v pokynech nebo využijte specializovaného poskytovatele služeb Google for Jobs).

Pokud je nalezen nový pracovní inzerát, je zařazen do takzvaného indexu Google a lze jej najít prostřednictvím služby Google pro pracovní místa. Tlačítko Použít přenese návštěvníka na zdroj, kde Google našel inzerát.

Stellenanzeige bei nur einer Quelle gefunden
Stellenanzeige bei nur einer Quelle gefunden

Je možné, že Google najde pracovní inzerát z několika zdrojů. To platí například v případě, že je inzerát umístěn na různých portálech. V takovém případě se u zdrojů zobrazí několik tlačítek Použít.

Google for Jobs hat die Stellenanzeige bei mehreren Quellen gefunden.
Google for Jobs hat die Stellenanzeige bei mehreren Quellen gefunden.

Je důležité vědět, že zdroj určuje také označení tlačítka. Pokud byl váš inzerát nalezen například prostřednictvím služby Xing nebo Linkedin, bude tlačítko označeno jako "Apply on: Xing". V ideálním případě je tlačítko Použít na označeno názvem společnosti.

Autor: SEO pro pracovní místa Redakční tým
Zveřejněno dne 16.04.2020
Aktualizováno dne 06.08.2021
Další články ...
Chcete vyzkoušet službu Google pro pracovní místa? Vytvořte si nyní bezplatný účet.

Nezávazná konzultace

Rádi vám pomůžeme radou a podporou při zadávání inzerátů na Google for Jobs a při využití jejich plného potenciálu.

Julia Weber
Odborník na pracovní místa Google
Získejte nezávazné poradenství. Rádi vám také zavoláme zpět - stačí nám napsat krátkou zprávu.
Žádost o zpětné volání
Všechna data jsou přenášena šifrovaně.

To se povedlo

Ozveme se vám nejpozději na adrese . Pokud je to naléhavější, můžete nás kontaktovat na adrese +44 20 4571 7688 dosažitelné.

Zaregistrujte se zdarma

Vytvořte si nyní bezplatný účet a nezávazně vytvořte svůj první pracovní inzerát.

Julia Weber
Odborník na pracovní místa Google
Získejte nezávaznou konzultaci.
Zaregistrujte se zdarma
Všechna data jsou přenášena šifrovaně.

Kontrola zdarma

Během několika sekund zjistíte, zda jsou vaše inzeráty připraveny pro Google for Jobs.

Gratulujeme. Pro Google for Jobs jste již výborně připraveni.
Zkontrolujte nyní
Všechna data jsou přenášena šifrovaně.

Výsledek testu

Náhled je načten ...
Zobrazit výsledek
Přístupnost
Dobrý začátek. Váš pracovní inzerát je snadno dostupný a jeho načtení trvá sec.
Přístupnost
Zkontrolujte prosím odkaz , protože není přístupný.
Čitelný obsah
Byla vytvořena nadace. Obsah inzerátu je strojově čitelný.
Čitelný obsah
Protože odkaz není přístupný, nemohli jsme bohužel ověřit, zda je obsah čitelný.
Připravenost na Google for Jobs
Gratulujeme - data schématu inzerátu jsou k dispozici. Díky tomu může Google for Jobs inzerát zobrazit.
Připravenost na Google for Jobs
Váš inzerát není připraven pro Google for Jobs. Připravte se nyní
Připravenost na Google for Jobs
Protože odkaz není k dispozici, nemohli jsme zkontrolovat, zda existují odpovídající data schématu.
K dispozici jsou uchazeči o zaměstnání
Dobrý začátek. Zájemci aktivně vyhledávají inzeráty na na webu Google for Jobs.
Možnost zveřejnění
V sekci "" je možné zveřejnit inzeráty s nabídkou práce.
Zaregistrujte se nyní
Vytvořte si účet a získejte 10% slevu na všechny balíčky. Tímto způsobem můžete plně využít potenciál služby Google for Jobs.
' zpět
Všechna data jsou přenášena šifrovaně.
Bezplatný profil zaměstnavatele
Vytvořte si nyní nezávazně a bezplatně svůj profil zaměstnavatele.
Přejít na