Google for Jobs Report 2020

Kończy się drugi rok, w którym Google for Jobs jest dostępny w Niemczech. Potraktowaliśmy to jako okazję do sporządzenia rocznego sprawozdania na rok 2020. Niniejszy raport zawiera dane i spostrzeżenia, które udało nam się uzyskać na temat Google for Jobs i jego zastosowania. Przeanalizowaliśmy zachowania związane z wyszukiwaniem ogłoszeń o pracę, jakie ogłoszenia o pracę osiągają najlepsze wyniki i kiedy zamieszczanie ogłoszeń o pracę ma największy sens. Poza tym raport zawiera cenne wskazówki, jak można usprawnić korzystanie z Google for Jobs.

Tutaj mogą Państwo pobrać raport Google for Jobs Report 2020 w formacie PDF.

Podstawy

Gromadzenie danych

Do tego raportu wzięliśmy losowo wybraną próbkę 15.000 ogłoszeń o pracę i przeanalizowaliśmy je na podstawie informacji z naszej bazy danych i narzędzia Google Search Console. Narzędzie to dostarcza informacji na temat zachowania podczas wyszukiwania, wyświetleń (jak często ogłoszenie o pracę było wyświetlane) oraz kliknięć (jak często przycisk aplikacyjny danego ogłoszenia o pracę był klikany). Zbieranie danych jest ograniczone do ostatnich 12 miesięcy (stan na 31.12.2020).

Struktura i prezentacja ogłoszeń o pracę

Najpierw sprawdziliśmy, jaką wielkość powinno mieć ogłoszenie o pracę, aby było dobrze widoczne w Google for Jobs. W tym celu zebraliśmy informacje o długości tytułu i długości opisu oraz o tym, jak są one prezentowane na stronie wyszukiwania Google, w Google for Jobs w szczegółach i na urządzeniach mobilnych.

Jeżeli szukają Państwo pracy w Google, to Google for Jobs jako całość nie pojawia się od razu, lecz tylko w małym okienku na stronie wyszukiwania Google. To się nazywa widget. W tym widżecie najpierw wyświetlane są trzy pierwsze ogłoszenia o pracę, z linkiem do dalszych ogłoszeń. Mogą Państwo zobaczyć nazwę stanowiska, lokalizację, firmę i czego dotyczy ogłoszenie o pracę. Jeśli klikną Państwo na reklamę, najpierw zobaczą Państwo około 260 znaków opisu.

Jeżeli teraz otworzą Państwo Google for Jobs, ogłoszenie o pracę pojawi się w szczegółach, jak również inne ogłoszenia o pracę, które można zobaczyć z boku.

Aby tytuły stanowisk wyświetlały się w pełnej długości i nie były ucinane w podglądzie na stronie, liczba znaków nie powinna przekraczać 70. Dotyczy to jednak tylko prezentacji na komputerze. Jeżeli otworzą Państwo Google for Jobs na urządzeniu mobilnym, tytuł jest już obcięty do 50 znaków.

Wskazówka! Proszę zachować tytuł tak krótki i zwięzły, jak to tylko możliwe, aby był łatwy do odczytania na wszystkich urządzeniach. Jeżeli nie jest to możliwe, proszę sformułować nazwę stanowiska w taki sposób, aby najważniejsze informacje znajdowały się na początku.

Równie ważne, jak napisanie tytułu, jest obchodzenie się z płcią. Wiele firm zadaje sobie pytanie, jaka powinna być nazwa stanowiska pracy, aby osiągnąć równouprawnienie płci. Można by więc spróbować zachować neutralność, np. zamiast pielęgniarka, można by nazwać Pflegekraft. Oczywiście nie jest to możliwe w przypadku każdego stanowiska, ale jest takie określenie (m/f/d). Powinno to być obecne na każdym stanowisku pracy, aby zapobiec dyskryminacji ze względu na płeć.

Nie ma ograniczeń co do długości opisu, ale od około 700 znaków pojawia się przycisk "dowiedz się więcej". Oznacza to, że najważniejsze i najbardziej interesujące informacje powinny być zawarte w pierwszych 700 znakach, aby przyciągnąć uwagę wnioskodawcy. Na urządzeniach mobilnych widok z góry jest ograniczony do około 450 znaków.

Ocena próbek

Ocena naszych postów pod tym względem wykazała, że długość tytułu wynosi średnio 37 znaków. Najkrótszy tytuł ma tylko 7 znaków, a najdłuższy 159 znaków.

Jeśli spojrzymy na długość opisów, to średnia wynosi 2332 znaki. Najkrótszy opis ma tylko 21 znaków, a najdłuższy 16024 znaków.

Stosunek liczby wyświetleń do liczby kliknięć

Google Search Console informuje nas o tym, ile odsłon, tzn. wyświetleń, otrzymują ogłoszenia o pracę i jak często strony z aplikacjami były klikane dalej. Ale jak one się ze sobą wiążą? Zależność ta określana jest za pomocą tzw. współczynnika klikalności (CTR). To pokazuje, ile było kliknięć w stosunku do wyświetleń.

Ocena

Według naszej analizy danych, ten CRT wynosi średnio 6%. Oznacza to, że ok. 6% wszystkich wyświetleń spowodowało również kliknięcie na następną stronę z aplikacją.

Ustalenia

Ale dlaczego ten wskaźnik jest tak niski?

Często wszystkie potrzebne informacje są już zawarte w ogłoszeniu o pracę w Google for Jobs, dlatego nie jest już zasadniczo konieczne, aby kandydat otwierał portal aplikacyjny. Klikają tylko wtedy, gdy są naprawdę zainteresowani aplikacją. Jest to zgodne ze strategią Google, którą można zaobserwować również w innych dziedzinach: wyświetlać jak najwięcej informacji bezpośrednio, tak aby użytkownik nie musiał opuszczać wyszukiwarki.

Zachowanie urządzeń przy wyszukiwaniu

Ta sekcja pokazuje, jakie różnice występują w zachowaniach wyszukiwania na różnych urządzeniach.

Dlatego w analizie danych rozróżnia się między komputerami, urządzeniami mobilnymi i tabletami.

Oceniono rozkład procentowy łącznej liczby wyświetleń i kliknięć z ostatniego roku.

Ocena

Ustalenia

Wynika z tego, że urządzenia mobilne są najczęściej wykorzystywane do poszukiwania pracy i tam też dokonano najwięcej kliknięć. Tablety są najrzadziej używane przy szukaniu pracy. Powodem tego może być fakt, że Google for Jobs jest używany głównie przez młodych ludzi, którzy wolą telefony komórkowe od komputerów. Ponadto telefon komórkowy jest z reguły częściej używany, nawet jeśli nie ma się do dyspozycji tak dużo czasu, co powoduje więcej wrażeń.

Wskazówka. Proszę zwrócić uwagę na to, aby format Państwa ogłoszenia o pracę dobrze prezentował się również na urządzeniach mobilnych, ponieważ wyszukiwanie odbywa się głównie za pomocą telefonów komórkowych.

Zachowanie podczas wyszukiwania w czasie

Zachowania poszukiwawcze w ciągu tygodnia

W ciągu tygodnia można zauważyć, że na początku tygodnia, szczególnie w poniedziałki, zapytania do wyszukiwarki wzrastają. Potem zazwyczaj stale się zmniejszają i w sobotę mają swój najniższy punkt, aż w niedzielę powoli zaczynają znowu wzrastać. Może to wynikać z faktu, że w soboty i niedziele prawie nikt nie pracuje i większość aplikantów wysyła swoje zgłoszenie dopiero na początku następnego tygodnia, aby otrzymać szybką odpowiedź. Innym powodem może być to, że osoby poszukujące pracy szukają nowej pracy w godzinach pracy z powodu niezadowolenia.

Zachowania poszukiwawcze w ciągu jednego roku

Podczas obserwacji zachowań wyszukiwania w ciągu ostatnich 12 miesięcy zauważono, że impresje silnie wzrastają w miesiącach zimowych, spadają w okresie Bożego Narodzenia i ponownie wzrastają na początku roku. Powodem tego może być fakt, że są ludzie, którzy na początku roku coraz częściej szukają świeżego startu i dlatego starają się o nową pracę. Odnotowano również wzrost w lecie 2020 roku, co może wskazywać, że absolwenci szkół coraz częściej szukają pracy.

Mimo to, CTR prawie się nie zmienia. Utrzymuje się ona średnio na poziomie 5-6%. Oznacza to, że kliknięcia rosną proporcjonalnie do wyświetleń, ale ich nie przekraczają. Na przebieg tego roku silnie oddziałuje również kryzys Corony, który zostanie ponownie omówiony na końcu raportu.

Wskazówka. Proszę opublikować swoje ogłoszenia o pracę w odpowiednim czasie. W miesiącach zimowych celują Państwo w osoby zmieniające pracę, w miesiącach letnich absolwenci szkół szukają praktyki.

Rozróżnianie terminów wyszukiwania

Analiza danych wykazała, że w większości zapytań można zidentyfikować wzorce. Te wzorce pokazują, co jest poszukiwane w zapytaniach. Poprzez analizę zapytań można było zidentyfikować następujące wzorce:

  • Szukaj według nazwy firmy

  • Szukaj według miejsca pracy

  • Szukaj według stanowiska/ nazwy stanowiska

  • Wyszukiwanie według rodzaju zatrudnienia

1000 zapytań do wyszukiwarki zostało przeanalizowanych pod kątem tych wzorców.

Ocena

(Tabela nie sumuje się do 100%, ponieważ niektóre zapytania zawierały kilka zmiennych wyszukiwawczych).

Odnalezienie

Z tej tabeli wynika, że większość zapytań zawierała miejsce pracy i że często wyszukiwano ofert pracy mini lub studenckiej. Mniej wyszukiwań dotyczyło nazwy stanowiska. Z tej tabeli widać również, że wielu młodych ludzi korzysta z Google for Jobs, ponieważ preferują oni poszukiwanie pracy w niepełnym wymiarze godzin i praktyk zawodowych oraz przywiązują dużą wagę do lokalizacji miejsca pracy.

Wskazówka! Proszę pamiętać, aby w Google for Jobs wpisać rodzaj zatrudnienia i miejsce pracy (w przewidzianych do tego polach).

Skuteczność ogłoszeń o pracę

Kolejnym punktem ciężkości w tym raporcie jest wydajność ogłoszeń o pracę. To znaczy, które ogłoszenia o pracę mają najwięcej kliknięć.

Wydajność według rodzaju pracy

W tym celu najpierw przeanalizowaliśmy dane dla różnych rodzajów zatrudnienia. Rodzaje zatrudnienia zostały skategoryzowane jako pełnoetatowe, niepełnoetatowe, stażowe, wolontariackie i tymczasowe. Dla każdej kategorii wzięliśmy pod uwagę liczbę kliknięć i podzieliliśmy ją przez liczbę istniejących ofert pracy, aby ustalić, ile średnio kliknięć uzyskuje oferta pracy w danej kategorii.

Ocena pokazuje najpierw względne rozmieszczenie miejsc pracy. Druga tabela pokazuje wyniki w odniesieniu do miejsc pracy w najgorszej kategorii, pracy tymczasowej.

Ocena

Relatywny podział miejsc pracy

Względna wydajność

Odnalezienie

Kategoria stażystów ma najwyższą wydajność. W tabeli widzą Państwo, że kategoria stażysta uzyskuje osiem razy więcej kliknięć niż kategoria praca tymczasowa.

Może to wynikać z faktu, że stażyści nie są jeszcze na zwykłych portalach z ofertami pracy, ale głównie używają Google do poszukiwania pracy i dlatego wartość jest bardzo wysoka. Kategoria pełnoetatowa ma z reguły niższą wartość, ponieważ wielu dorosłych kandydatów oprócz Google for Jobs korzysta również z innych portali z ofertami pracy. Zauważalne jest również, że niepełny etat wypadł znacznie lepiej niż pełny etat.

Wskazówka! Wskazane jest, aby w ogłoszeniu o pracę oprócz pełnego etatu podać również niepełny etat, jeśli to możliwe, ponieważ może to spowodować trzykrotnie więcej kliknięć na jedno stanowisko.

Wyniki według działów

W drugiej analizie wydajności różne sektory działalności gospodarczej zostały skategoryzowane: Internet, Edukacja, Inżynieria, Zdrowie, Farmacja, Architektura, Doradztwo, Energia, Prawo, Marketing, Turystyka i Transport. Dla każdej kategorii liczba kliknięć została następnie ponownie podzielona przez liczbę stanowisk.

Pierwsza tabela pokazuje względne rozmieszczenie miejsc pracy. Druga tabela pokazuje wyniki w odniesieniu do zawodów z najgorszej kategorii, inżynierii.

Ocena

Relatywny podział miejsc pracy

Względna wydajność

Odnalezienie

Kategoria Apteka ma najwyższe wyniki. Jedna praca otrzymuje prawie osiem razy więcej kliknięć niż ogłoszenie o pracę w kategorii inżynieria. Tabela pokazuje również, że zdrowie i architektura, jak również kategorie Internet i marketing wypadają powyżej średniej. Słabiej wypadają turystyka i prawo.

Wyniki według pozycji w Google for Jobs

W tej analizie sprawdzano, czy istnieje korelacja pomiędzy kliknięciami a pozycją ogłoszenia o pracę w Google for Jobs.

Ustalenia

Możemy jedynie snuć przypuszczenia na temat tej wydajności, ponieważ nie udało się ustalić żadnej korelacji. Słabo pozycjonowane ogłoszenia o pracę również otrzymują wiele kliknięć i odwrotnie, widać, że dobrze pozycjonowane ogłoszenia o pracę nie zawsze otrzymują wiele kliknięć. Może to ewentualnie zależeć od poszukiwanej dziedziny zawodowej. Na przykład, w sektorze zdrowia są tysiące ogłoszeń o pracę od różnych usługodawców i firm. Jest tam duża konkurencja, a także większa liczba potencjalnych kandydatów. Dlatego też oferty, które nie są bardzo wysoko pozycjonowane, ale mają atrakcyjny format, są również często klikane. Jeśli szukają Państwo bardzo specyficznych lub rzadkich zawodów, nie ma tak dużego wyboru, ogłoszenia o pracę są automatycznie pozycjonowane wyżej i nie uzyskują wielu kliknięć z powodu małej liczby chętnych. Możliwe jest również, że zapytania do wyszukiwarki są zbyt niejasne i górne wyniki nie pokazują pożądanego rezultatu.

Wskazówka! Proszę dodać logo Państwa firmy i upewnić się, że Państwa ogłoszenia o pracę są w atrakcyjnym i poważnym formacie. Im więcej informacji jest zawartych, tym lepiej.

Wydajność według liczby ogłoszeń o pracę

W ostatniej analizie na temat wydajności ogłoszeń o pracę sprawdzaliśmy, czy jest różnica w ilości kliknięć, jeżeli firma publikuje kilka ogłoszeń o pracę.

Ustalenia

W tej analizie również nie stwierdzono korelacji. Przedsiębiorstwa z wieloma miejscami pracy i przedsiębiorstwa z niewielką ilością miejsc pracy wykazały podobne wyniki. Dlatego również tutaj można poczynić jedynie założenia. Może to wynikać z faktu, że ogłoszenia o pracę danej firmy są wyświetlane dla różnych obszarów pracy. Kandydaci zazwyczaj szukają tylko w jednym obszarze, dlatego też inne ogłoszenia o pracę w firmie są raczej nieinteresujące dla danego kandydata i dlatego nie są wyświetlane lub brane pod uwagę. Zależy to również od tego, jak prezentowane jest ogłoszenie o pracę. Jeśli jest on atrakcyjny dla kandydata, to z większym prawdopodobieństwem kliknie on na niego. Poza tym niektórzy kandydaci preferują duże firmy, a inni małe.

Dlatego założenie, że duże firmy z wieloma ogłoszeniami o pracę są lepiej pozycjonowane, nie mogło zostać potwierdzone w naszej ocenie. Duże i małe firmy wydają się mieć tutaj równe szanse.

Wpływ Corony na zachowanie podczas wyszukiwania

Brak jest jednoznacznej oceny danych na temat wpływu pandemii Corona na zachowania związane z wyszukiwaniem. Ponieważ Google for Jobs został uruchomiony w Niemczech dopiero w połowie 2019 roku, nie ma dokładnego porównania z tym rokiem. Mimo to, podsumowaliśmy przebieg tego roku według możliwych anomalii spowodowanych przez Coronę:

Na początku pandemii Corony widać, że znacznie spadła liczba wyświetleń, a co za tym idzie również zapytań do wyszukiwarki. Od momentu ogłoszenia pierwszej blokady w połowie marca nastąpił gwałtowny spadek wyświetleń i kliknięć. Wzrost nastąpił pod koniec lata, kiedy blokada została powoli zniesiona. Szczyt wyświetleń i kliknięć został osiągnięty w sierpniu, ponieważ wiele osób straciło pracę z powodu pandemii. Po tym nastąpił kolejny spadek, ale impresje i kliknięcia w miesiącach zimowych utrzymywały się stale w górnej granicy.

Wniosek

Ten raport przedstawia spojrzenie na Google for Jobs w 2020 roku z perspektywy ekspertów SEO for Jobs. Dostarcza on wgląd w wydajność ogłoszeń o pracę przy uwzględnieniu różnych zmiennych, wpływ pandemii Corony, zachowania w zakresie wyszukiwania w czasie, zachowania w zakresie wyszukiwania z różnych urządzeń i pokazuje, jakie treści były najczęściej wykorzystywane w zapytaniach. Na podstawie tych analiz danych można było również opracować kilka cennych wskazówek, które pomogą zoptymalizować korzystanie z Google for Jobs.

Jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące raportu rocznego 2020, prosimy o kontakt z naszym zespołem SEO for Jobs.

Autor: Zespół redakcyjny SEO for Jobs
Opublikowany na 07.05.2021
Aktualizowane na 29.11.2023
Inne artykuły ...
Czy chcą Państwo wypróbować Google for Jobs? Proszę założyć teraz bezpłatne konto.

Konsultacja bez zobowiązań

Chętnie służymy Państwu radą i pomocą, aby zamieścić Państwa ogłoszenia o pracę w Google for Jobs i w pełni wykorzystać ich potencjał.

Julia Weber
Google Jobs Expert
Proszę skorzystać z niezobowiązującej porady już teraz. Chętnie też do Państwa oddzwonimy - wystarczy napisać do nas krótką wiadomość.
Żądanie oddzwonienia
Wszystkie dane są przesyłane w postaci zaszyfrowanej.

To zadziałało

Odezwiemy się do Państwa nie później niż na adres . Jeśli jest to pilne, można się z nami skontaktować pod adresem +49 40 874 081 43 osiągalny.

Proszę się bezpłatnie zarejestrować

Proszę założyć teraz bezpłatne konto i stworzyć swoje pierwsze ogłoszenie o pracę bez zobowiązań.

Julia Weber
Google Jobs Expert
Proszę skorzystać z niezobowiązującej konsultacji już teraz.
Proszę się bezpłatnie zarejestrować
Wszystkie dane są przesyłane w postaci zaszyfrowanej.

Kontrola bezpłatna

Proszę sprawdzić w ciągu kilku sekund, czy Państwa ogłoszenia o pracę są gotowe dla Google for Jobs.

Gratulacje. Już teraz są Państwo doskonale przygotowani do Google for Jobs.
Sprawdź teraz
Wszystkie dane są przesyłane w postaci zaszyfrowanej.

Wynik testu

Podgląd jest załadowany ...
Pokaż wynik
Dostępność
Dobry początek. Państwa ogłoszenie o pracę jest łatwo dostępne z czasem ładowania sek.
Dostępność
Proszę sprawdzić link , ponieważ nie jest on dostępny.
Treść czytelna
Fundament został stworzony. Treść ogłoszenia o pracę można odczytać maszynowo.
Treść czytelna
Niestety, ponieważ link nie jest dostępny, nie mogliśmy sprawdzić, czy treść jest czytelna.
Gotowi na Google for Jobs
Gratulacje - dane schematu ogłoszenia o pracę są dostępne. Dzięki temu Google for Jobs może zamieścić ogłoszenie o pracę.
Gotowi na Google for Jobs
Państwa ogłoszenie o pracę nie jest jeszcze gotowe na Google for Jobs. Przygotuj się teraz
Gotowi na Google for Jobs
Ponieważ link nie jest dostępny, nie mogliśmy sprawdzić, czy istnieją pasujące dane schematu.
Osoby poszukujące pracy do dyspozycji
Dobry początek. Ogłoszenia o pracę dla "" są aktywnie wyszukiwane przez zainteresowanych w Google for Jobs.
Możliwa publikacja
W dziale "" mogą Państwo publikować ogłoszenia o pracę.
Zarejestruj się teraz
Proszę teraz założyć konto i otrzymać 10% zniżki na wszystkie pakiety. W ten sposób mogą Państwo w pełni wykorzystać potencjał Google for Jobs.
' back
Wszystkie dane są przesyłane w postaci zaszyfrowanej.
Bezpłatny profil pracodawcy
Proszę teraz bez zobowiązań i bezpłat nie założyć swój profil pracodawcy.
Idź do