Työnantajabrändäys - vahvan työnantajabrändin rakentaminen

Työnantajabrändäys on ratkaisevan tärkeää kaikenkokoisille yrityksille. Kyse on vahvan työnantajabrändin rakentaminen, joka on houkuttelee, pitää ja motivoi osaajia.

Tässä artikkelissa tarkastelemme perusteellisesti sitä, miten voidaan vahvan työnantajabrändin rakentaminen ja annamme sinulle antaa sinulle arvokkaita oivalluksiamiten voit asemoida yrityksesi houkuttelevaksi työnantajaksi.

Mitä työnantajabrändäys on ja miksi se on tärkeää?

Jopa maailmassa, jolle on ominaista jatkuva muutos ja kasvava kilpailu, vahva työnantajabrändi on edelleen keskeinen tekijä yrityksen menestyksen kannalta.

Tehokas työnantajabrändistrategia voi paitsi helpottaa rekrytointia myös lisätä työntekijöiden pysyvyyttä ja parantaa tuottavuutta.

Milleniaalisista 59 prosentille ja Z-sukupolvesta 65 prosentille työnantajabrändi on tärkeä tekijä työpaikkaa valittaessa.

83 prosenttia työntekijöistä seuraisi todennäköisemmin yritystä, jolla on myönteinen työnantajabrändi sosiaalisen median alustoilla.

86 % milleniaalista ja 88 % Z-sukupolvesta uskoo, että työnantajabrändi on tärkeä. (Lähde: Allegis Group)

Positiivisia esimerkkejä onnistuneesta työnantajabrändäyksestä

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä onnistuneista työnantajabrändäysaloitteista, jotka ovat auttaneet organisaatioita rakentamaan vahvan työnantajabrändin:

 • Google:

 • Salesforce:

  • Salesforce pitää sosiaalista sitoutumista ja kestävyyttä erittäin tärkeinä. Yritys kannustaa työntekijöitään osallistumaan yhteiskunnallisiin palveluhankkeisiin ja tarjoaa heille palkallista vapaata vapaaehtoistyöstä.

  • Lisäksi Salesforce on sitoutunut avoimeen ja osallistavaan yrityskulttuuriin, joka edistää monimuotoisuutta ja tasa-arvoa.

 • Airbnb:

  • Airbnb tunnetaan ainutlaatuisesta ja luovasta työympäristöstään. Yrityksellä on ympäri maailmaa toimistoja, jotka on suunniteltu heijastamaan paikallista kulttuuria ja ilmapiiriä.

  • Airbnb tarjoaa työntekijöilleen myös mahdollisuuden käyttää ilmaista majoitusta Airbnb-kiinteistöissä ympäri maailmaa.

 • IKEA:

  • IKEA on rakentanut vahvan työnantajabrändin tarjoamalla työntekijöilleen kehitysmahdollisuuksia ja ylenemismahdollisuuksia yrityksen sisällä.

  • Yritys painottaa suuresti työn ja yksityiselämän tasapainoa ja tarjoaa työntekijöilleen joustavia työaikoja ja anteliaita lomajärjestelyjä.

Nämä esimerkit osoittavat, miten yritykset voivat rakentaa vahvan työnantajabrändin kohdennettujen aloitteiden ja myönteisen yrityskulttuurin avulla. Huolehtimalla työntekijöidensä hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä rekrytoijat ja organisaatiot voivat houkutella, säilyttää ja motivoida lahjakkuuksia ja toimia houkuttelevina työnantajina.

Korkeasti koulutetut hakijat suosivat myönteistä työympäristöä yrityksessä, jolla on hyvä imago ja hyvät sosiaalietuudet.

(Huonon) työnantajabrändäyksen kielteiset näkökohdat

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä työnantajabrändäyksen kielteisistä näkökohdista, joita tulisi välttää:

Amazon:

 • Amazonia on kritisoitu sen logistiikkakeskusten ankarista työoloista, liiallisesta suorituspaineesta ja työ- ja yksityiselämän tasapainon puutteesta.

 • Amazonin työoloista käyty julkinen keskustelu on johtanut siihen, että yhtiöllä on vaikeuksia houkutella ammattitaitoisia osaajia ja pitää itseään houkuttelevana työnantajana.

 • McDonald's:

  • McDonald'sia on toistuvasti kritisoitu epävarmoista työoloista ja alhaisista palkoista erityisesti ravintolahenkilökunnan osalta.

  • McDonald'sin työoloista käyty julkinen keskustelu on johtanut siihen, että yhtiöllä on vaikeuksia houkutella ammattitaitoista työvoimaa ja asemoida itsensä houkuttelevana työnantajana.

Nämä esimerkit havainnollistavat, miten työnantajabrändäyksen kielteiset näkökohdat voivat vaikuttaa yrityksen imagoon.

Huono työnantajabrändi voi vaikeuttaa yritysten mahdollisuuksia houkutella ja pitää ammattitaitoisia osaajia ja vaarantaa niiden pitkän aikavälin menestyksen.

Menestyksekkään työnantajabrändäyksen strategiat

On tärkeää pyrkiä myönteiseen ja aitoon työnantajabrändiin ja välttää kielteisiä näkökohtia, jotta voidaan varmistaa pitkän aikavälin menestys työmarkkinoilla.

Seuraavassa on 5 strategiaa tehokkaaseen työnantajabrändäykseen:

 • Kerro selkeästi yrityksen arvoista ja kulttuurista:

 • Panosta työntekijöiden kehittämiseen ja etenemiseen:

  • Tarjoa työntekijöillesi jatkuvia kehittymismahdollisuuksia ja tue heitä, jotta he voivat toteuttaa koko potentiaalinsa. Investoi koulutukseen, kehitysohjelmiin ja ylennysmahdollisuuksiin.

  • Kehitä houkuttelevia etuus- ja korvauspaketteja, jotka vastaavat työntekijöidesi tarpeita. Tällaisia voivat olla joustavat työajat, kotitoimistovaihtoehdot, koulutusohjelmat ja terveydenhuolto.

 • Luo myönteinen työntekijäkokemus:

  • Suunnittele miellyttävä ja kannustava työympäristö, jossa työntekijäsi tuntevat itsensä arvostetuiksi ja motivoituneiksi. Luo mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja tiimityöhön.

 • Rakenna vahva verkkoläsnäolo houkuttelevana työnantajana:

  • Käytä sosiaalisen median alustoja, urasivustoasi ja muita verkkokanavia esitelläksesi yrityksesi houkuttelevana työnantajana. Jaa tarinoita työntekijöistäsi, näytä näkemyksiä päivittäisestä työstäsi ja esitä yrityskulttuurisi aidolla ja houkuttelevalla tavalla.

 • Ota työntekijät mukaan työnantajabrändäysprosessiin:

  • Ota työntekijäsi aktiivisesti mukaan työnantajabrändäysprosessiin kannustamalla heitä toimimaan yrityksesi lähettiläinä ja jakamaan myönteisiä kokemuksiaan. Järjestä työntekijäkyselyjä palautteen keräämiseksi ja strategiasi jatkuvaksi parantamiseksi.

Työnantajabrändäys HR:ssä

Henkilöstöhallinnossa (HR ) työnantajabrändäys on ratkaisevan tärkeää, sillä se auttaa houkuttelemaan päteviä hakijoita, edistämään työntekijöiden pysyvyyttä ja parantamaan työpaikkakulttuuria. Seuraavassa on joitakin työnantajabrändäykseen liittyviä HR:n kannalta olennaisia näkökohtia ja strategioita:

 • Työnantajan arvoesitys (Employer Value Proposition, EVP):

  • Henkilöstöhallinnon tulisi määritellä ja viestiä yrityksen työnantajan arvomaailma (Employer Value Proposition, EVP ) korostamalla työpaikkakulttuurin, yrityksen arvojen ja etujen ainutlaatuisia piirteitä, jotka erottavat sen muista työnantajista. Tämä auttaa vetoamaan potentiaalisiin hakijoihin ja vakuuttamaan heidät valitsemaan yrityksen.

 • Sisäinen viestintä ja työntekijöiden sitouttaminen:

  • Henkilöstöhallinnolla on tärkeä rooli avoimen viestintäkulttuurin edistämisessä ja työntekijöiden osallistumisessa yrityksen päätöksiin. Tämä voidaan saavuttaa säännöllisillä työntekijäkokouksilla, palautekeskusteluilla ja työntekijöiden osallistumisella hankkeisiin ja aloitteisiin, joilla vahvistetaan yhteenkuuluvuuden ja yhteismääräämisoikeuden tunnetta.

 • Työnantajabrändäys ja Google

  • Yksi Googlen merkittävistä aloitteista on Google for Jobs, tuote, joka mullistaa yritysten tavan löytää ja palkata osaajia. Google for Jobs tarjoaa rekrytoijille tehokkaan alustan, jonka avulla he voivat tehokkaasti esitellä avoimia työpaikkailmoituksia ja houkutella päteviä hakijoita. Näin rekrytoijat voivat esitellä työpaikkailmoitusten lisäksi myös yrityksen arvot ja työnantajabrändin suurelle kansainväliselle hakijakunnalle. Lisätietoa, määritelmiä ja vinkkejä Google for Jobsista löydät tästä artikkelista.

 • Miten työnantajabrändäyksen tehokkuutta voidaan mitata?

  • Työnantajabrändäyksen tehokkuutta voidaan mitata monin eri tavoin, kuten työntekijätyytyväisyys- ja sitouttamiskyselyillä, hakemus- ja rekrytointiasteen mittareilla, verkkoarvostelujen ja - maineen analysoinnilla, työntekijöiden vaihtuvuudella sekä työntekijöiden suorituskyvyllä ja tuottavuudella.

  • Henkilöstöhallinnon olisi seurattava ja analysoitava työnantajabrändimittareita, jotta työnantajabrändistrategian onnistumista voidaan mitata ja jatkuvasti parantaa.

 • Paranna hakijakokemusta:

  • Henkilöstöhallinnolla on keskeinen rooli myönteisen hakijakokemuksen luomisessa. Tähän kuuluvat sujuva hakuprosessi, säännöllinen viestintä hakijoiden kanssa, avoin tiedottaminen hakemuksen tilanteesta ja myönteinen yleinen hakijakokemus.

Sisällyttämällä nämä näkökohdat strategioihinsa henkilöstöosasto voi auttaa rakentamaan vahvan työnantajabrändin, joka on erittäin hyödyllinen organisaatiolle ja houkuttelee parhaita osaajia.

Johtopäätös

Onnistunut työnantajabrändäys ei ole enää vaihtoehto, vaan välttämättömyys organisaatioille, jotka haluavat kilpailla parhaista osaajista.

Vahva työnantajabrändi on paljon muutakin kuin rekrytointia - se luo työympäristön, jossa työntekijät voivat toteuttaa potentiaaliaan ja yritykset voivat kasvaa.

Kehittämällä selkeän työnantajan arvolupauksen, joka kuvastaa aidosti yrityskulttuuria, arvoja ja etuja, organisaatiot voivat houkutella osaajia, jotka sopivat niiden pitkän aikavälin visioon. Kyse on myönteisen hakijakokemuksen luomisesta , joka kannustaa hakijoita valitsemaan organisaatiosi ja samaistumaan siihen pitkällä aikavälillä.

Me SEO for Jobsilla ymmärrämme vahvan työnantajabrändin merkityksen ja tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja, joiden avulla rekrytointistrategia nousee seuraavalle tasolle.

Jos olet valmis muokkaamaan organisaatiosi tulevaisuutta vahvan työnantajabrändin avulla ja toteuttamaan innovatiivisia rekrytointiratkaisuja, kuljetaan polkua yhdessä. Ota meihin yhteyttä jo tänään, niin kerromme lisää siitä, miten SEO for Jobs voi auttaa sinua houkuttelemaan ja pitämään organisaatiosi parhaat osaajat.

Kirjoittaja: SEO for Jobs Editorial Team
Julkaistu 27.02.2024
Päivitetty 21.03.2024
Muut artikkelit ...
Haluaisitko kokeilla rekrytointia Googlen kautta? Luo ilmainen tili nyt.

Konsultointi ilman velvoitteita

Autamme sinua mielellämme neuvojen ja tuen avulla, jotta voit listata työpaikkailmoituksesi Google for Jobs - palveluun ja hyödyntää kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet.

Julia Weber
Google Jobs asiantuntija
Hanki sitomatonta neuvontaa nyt. Soitamme myös mielellämme takaisin - kirjoita meille vain lyhyt viesti.
Pyydä takaisinsoittoa
Kaikki tiedot lähetetään salattuna.

Se toimi

Vastaamme sinulle viimeistään osoitteessa . Jos asia on kiireellisempi, meidät tavoittaa osoitteesta +49 40 874 081 43 tavoitettavissa.

Rekisteröidy ilmaiseksi

Luo ilmainen tili nyt ja luo ensimmäinen työpaikkailmoituksesi ilman velvoitteita.

Julia Weber
Google Jobs asiantuntija
Hanki nyt sitomaton konsultaatio.
Aloita ilmaiseksi
Kaikki tiedot lähetetään salattuna.

Tarkista maksutta

Tarkista muutamassa sekunnissa, ovatko työpaikkailmoituksesi valmiita Google for Jobs - palveluun.

Onnittelut. Olet jo erinomaisesti valmistautunut Google for Jobsiin.
Tarkista nyt
Kaikki tiedot lähetetään salattuna.

Testitulos

Esikatselu on ladattu ...
Näytä tulos
Saavutettavuus
Hyvä alku. Työpaikkailmoituksesi on helposti saatavilla, ja sen latausaika on sekuntia.
Saavutettavuus
Tarkista linkki , koska se ei ole käytettävissä.
Sisältö luettavissa
Säätiö on luotu. Työpaikkailmoituksen sisältö on koneellisesti luettavissa.
Sisältö luettavissa
Koska linkkiä ei valitettavasti voi käyttää, emme voineet tarkistaa, onko sisältö luettavissa.
Valmiina Google for Jobs-palveluun
Onnittelut - työpaikkailmoituksen skeematiedot ovat käytettävissä. Näin Google for Jobs voi listata työpaikkailmoituksen
Valmiina Google for Jobs-palveluun
Työpaikkailmoituksesi ei ole valmis Google for Jobs - palveluun. Valmistaudu nyt
Valmiina Google for Jobs-palveluun
Koska linkkiä ei ole saatavilla, emme voineet tarkistaa, onko olemassa vastaavia skeematietoja.
Työnhakijat saatavilla
Hyvä alku. Kiinnostuneet etsivät aktiivisesti työpaikkailmoituksia osoitteesta "" Google for Jobs - palvelussa.
Julkaiseminen mahdollista
Työpaikkailmoituksia on mahdollista julkaista "" - osiossa.
Rekisteröidy nyt
Luo tili nyt ja saat 10% alennuksen kaikista paketeista. Näin voit hyödyntää Google for Jobsin tarjoamat mahdollisuudet täysimääräisesti.
' takaisin
Kaikki tiedot lähetetään salattuna.
Ilmainen työnantajaprofiili
Luo työnantajaprofiilisi nyt sitoumuksetta ja maksutta.
Siirry osoitteeseen